mandag 31. januar 2011

Fusk og fanteri! Nå står verden på hodet!

De forferdelige elevene: de jukser. De skriver notater fra lærebøkene og BRUKER dem på prøver. Schreck und Gru! Bare for å slippe å pugge. Tenk bare på salmeversa. Ungdommen i dag kan ingen utenat. Og hva skal jeg med de jeg pugga på barneskolen og realskolen, jeg som ikke går i kirka? Og om jeg skulle gå dit så er jeg i stand til å finne fram i salmeboka. Verden er snudd på hodet.Til saka: elevene på Ringerike vgs får ikke lenger bruke PC på en del prøver, men må skrive med penn og papir. Det blei faktisk et stort oppslag på NRK-Buskerud i dag. Men jeg fatter poenget. Det er om å gjøre å sikre oss at elevene ikke later som om de har lært noe. Siden karakterene er det viktigste med læringa for så mange, er dette et dilemma vi aldri vil komme utenom. Men hva synes elevene? Oppfatter de problemstillinga likedan? Jeg bruker It's learning til all innlevering, og oppgavene der kan merkes med plagieringskontroll. Den sjekker også opp mot andre innleveringer fra andre elever. Å, ja, noen har fått en smekk på fingra for å ha klippa og limt. Og bruker vi oppgavene i lærebøkene, finnes de stort sett ferdig besvart på nettet. Derfor bør vi lærere alltid ta oss bryet med å lage egne oppgaver.

Når det gjelder prøver som trener inn begrep og grunnleggende kunnskap, har vi et veldig godt redskap i testbatteriet på læringsplattforma. Da kan vi styre tilgangen sjøl. Men det krever mye arbeid fra oss som lærere. Jeg er av den oppfatninga at elevene uansett lærer mest og best når de skriver notater, leiter i kilder og svarer ut fra det. Da trenger de dessuten oss. Viss det er nok å svare ordrett det som står i læreboka, ja, så er vel strengt tatt vi lærere overflødige? Nei, unnskyld, vi må jo lære dem å lese.

5 kommentarer:

Marit sa...

Jeg skjønner at man må sikre seg at vi faktisk lærer noe, slik at staten ikke sløser bort penger på å utdanne oss da vi blir ubrukelige etterpå. Derfor mener jeg at drøftingsoppgaver burde bli mer brukt på ungdomsskolen. På den måten MÅ elevene forstå for å kunne svare på oppgaven. Fasit svarene vil bli mange, og det er ikke like mye vits i å skrive av andre.

Derfor liker jeg at du setter opp drøftingsoppgaver i media, selv om jeg skriver side opp og side ned om radioen og NRK. Jeg må forstå og tenke for å svare på oppgavene, ikke bare lese fra boka.

ola sa...

Juksing kan bare være aktuelt viss det er noe poeng i å gjengi nøyaktig det noen andre har sagt. Det er nødevendig å utfordre dere til å bruke dere sjøl, hente inn kunnskap, bearbeide den og lære. I pedagogikkej er det en akseptert sannhet at læringsarbeid forutsetter arbeid. Men så spørs det hva slags arbeid det er snakk om. Å reprodusere det andre har sagt og tenkt, eller bearbeide det til egne ideer og ny kunnskap?

Ksenia sa...

Mine elever skriver i Word eller OpenOffice og leverer på Its. (naturfag)
Jeg stiller bare spørsmålene slik at man må resonere seg fram og bruker plagiatkontroll.

Æ ska begynne me det i matematikk også. Æ skriver ikke på papiret, bruker bare MathType, da kan elevene begynne med d å.

Men d e sikkert ikke noe galt i å skrive besvarelsene på papiret. De gjør sikkert nåkka annet på pc.

margreta sa...

Eg er så glad for å ha funne denne bloggen! Strålande innlegg! :)

ola sa...

Takk, Margreta. Vi må kanskje begynne med å sparke oss sjøl litt bak skal vi flytte oss framover?