torsdag 27. januar 2011

Vi som er for MOT

Politikerne setter mobbearbeidet i skolen på dagsorden igjen. Nytt manifest, nye kampanjer. Hvor mye koster den stadige lanseringa av nye tiltak? Kunne ikke vi fått de pengene til å finansiere MOT og VIP som er de to tiltaka vi driver med for å styrke skolemiljøet, elevene sitt sjølbilde og respekten for andre? Vi har erfart at disse tiltaka virker, men det er Nore og Uvdal kommune som finansierer MOT-medlemsskapet vårt. Ikke fylkeskommunen, ikke utdanningsdepartementet. For å gjennomføre VIP bruker vi ekstra timer som dekkes inn ved at de tas av den bundne arbeidstida til kontaktlærerne. Det fører til at det blir mindre tid til andre oppgaver. 

Kronos spiser sine barn. Født av jord og himmel spiste tida sine egne barn for å hindre at de gjorde opprør. Gresk mytologi kan godt overføres på virkeligheta i skolen: alle de gode tiltaka ender med å spise opp hverandre. Vi trenger konsistens og kontinuitet, at ting henger sammen og varer, ikke bare er politiske jippo.

Ingen kommentarer: