mandag 29. august 2011

Elevmedvirkning - honnørord eller virkelighet?


Livet er en karusell, det går både opp og ned. Hvorfor ikke gjøre som Fredrik: nyte det?

Med innføringa av Kunnskapsløftet har vi fått et krav om å innføre elevmedvirkning i skolen. Begrepet fikk vi slengt i hodet, uten at vi hadde noe forhold til det. Plutselig kom det et bastant krav fra departement og direktorat om at elevene skulle ha medvirkning i sin egen opplæringssituasjon. Mange av oss satte piggene ut. Det er jo vi som veit hva som kreves av elevene. Det er vi som kan faga. Og så skal plutselig elevene vite like godt som oss hvordan de bør undervises, hva vi kan forlange av dem og hvordan de skal vurderes. Angstreaksjonene blant oss lærere var mangfoldige og høylytte.

Hvorfor hører vi ikke lærerklager om elevmedvirkning lenger? Det er flere grunner til det. Først og fremst har vi tatt i bruk verktøy som muliggjør medvirkning fra elevene. Vi gjennomfører elevsamtaler og fagsamtaler. Det innebærer ei enorm arbeidsbyrde for oss, og må føre til ei omlegging fra stadige summative vurderinger, det hellige prøveregimet, til andre arbeidsformer prega av elevaktivitet. Vi bruker nye læringsverktøy, først og fremst læringsplattforma It's learning, som gjør det mulig å la elevene jobbe mye mer sjølstendig, individuelt og på sitt eget nivå. Dermed er elevmedvirkning blitt en sjølsagt del av opplæringshverdagen. Elevmedvirkning er også blitt et verktøy i opplæringa og ikke et kontrollregime.

De neste to ukene skal jeg gjennomføre 23 elevsamtaler. De sluker mye av tida mi. Dermed må elevene ta mye ansvar sjøl for arbeidet sitt i denne perioden. Det styrker læringa i stedet for å svekke den. Jeg har laga mine først videoforelesninger som skjermvideoer som elevene kan bruke på egenhånd, og som jeg skal utdype ut fra de spørsmåla de har når vi har timer. Uten elevmedvirkning vil det ikke være mulig å nå læringsmåla. Og det er ingen trussel, men ei dynamisk virkelighet.

torsdag 25. august 2011

Nytt skoleår - nye utfordringer


Spor i sand - fort satt og fort borte. Ofte er det sånn vi lærere føler det når vi har jobba ræva av oss i klasserommet og så tar inn oppgaver og prøver osv. som viser at alt er borte.
For mange av oss består den pedagogiske utfordringa i å finne metoder og tilnærmingsmåter som gjør at lærdommen fester seg, ikke blir skylla bort ved første båreslag eller når floa kommer.

På oppstartsamling i modul 2 i studiet i IKT i læring og vurdering, fikk vi presentert et pedagogisk alternativ: "the flipped clasroom". Begrepet innholder ideen om et omvendt klasserom, ikke om et utflippa et, der elevene forbereder seg på teoristoffet som lekse og jobber  med de praktiske læringsoppgavene i klasserommet. Med den nye medieteknologien følger nye muligheter, f.eks. lage skjermvideoer som elevene kan se på heime.

Jeg underviser ei sammenslått gruppe MIK1 og MIK2 i brorparten av tida vi har disponibel i faget. En liten skole som vår, har ikke ressurser til å gi faga atskilt i alle timene. Så langt har jeg brukt den ukentlige enetimen med hvert kurs til å gjennomgå stoff som er spesifikt for trinnet. Fellestida går til veiledning rundt oppgavene til de forskjellige kompetansemåla. Men av og til må jeg la den ene gruppa jobbe aleine mens jeg underviser den andre. Ved å flippe klasserommet mitt, kan jeg løse dette problemet. Jeg kommer derfor til å begynne å snu klasserommet i dette faget i år for å gjøre meg noen erfaringer, og så får vi se om erfaringene tilsier at spora blir stående. Det mest spennende blir de tilbakemeldingene jeg får fra elevene etterhvert.