Dark side of the man - Ola si lyriske side

 

Eg kjenner jorda  røre seg

(Carole King)  
For det meste har eg vori den
som har rørt meg og jorda
stått stille,
eg hadde lært at det

eg ville
greidde eg. Folk kan flyttast,
men ikkje fjell
er læra frå etterkrigstida og vi
har følgt evangeliet vel

og lært oss å reise når bod
vart gitt og lært oss å flytte
til skolar, arbeid, større profitt, til alt
vi treng – og jorda har ingenting
sagt til det vi har valt

men innvendig boblar det, kokar
det. Reiser du Island rundt
kjem du til Námaskard, Krafla
der fjellet sprekk –
det har eg lært av reisa vekk
som førte meg dit:

I feel the earth move
under my feet.

 (fra Øyfast, Gyldendal 1983)

Dei hengte ser seg om

og oppdagar at Francois Villon ikkje er blant dei

De brør som enno trør den gode jord,
sjå ikkje hard-øygt på oss, her vi heng!
Om no de unner oss eit nådens ord,
vil herren sjå i nåde når de treng.
Her dinglar fem-seks mann, ein fager gjeng.
og kjøttet som vi gjødde opp på spreng,
vart fuglemat, og resten rote sleng,
og støv og oske synest beina gilde.
Må ingen le åt denne lagnad streng,
men be at Gud må døma oss med milde!

No vaskar regnet på oss dag og natt,
og sola turkar oss til fenadlår.
Og våre auge blei til kråkemat,
og same veg fór skjegg og augnehår.
Det er ’kje rare kvila som vi får:
av fuglehakk vi har så mange sår
som fingerbølet. Vinden kjem og går
og vender på oss, aldri heng vi stille.
Hald deg ifrå den vegen som var vår,
men be at Gud må døma oss med milde!

Sjølv røvar sveik du oss i siste akt
og tagg deg fri frå døden med eit dikt,
vel vaka du da vi ved hundevakt
forlet vår jord. Det var ein diktar likt
å synge seg til livet. Ha du takk.
Vi flaksa fritt så langt som reipet rakk,
men blei udødelege da du stakk.
og skreiv vår gravskrift. Vi skal teie stille
her vi heng etter nakken, skeiv og skakk,
og be at vi må dømme deg med milde.

 

Francois Villon, 1430 – ca. 1468, fransk dikter, ble dømt til døden ved henging for ran og muligens drap, men ble benåda etter å ha skrevet balladen som strofe 1 & 2 er henta fra. Den siste strofen får være min ambivalente hyllest til han. For øvrig blei hans medsammensvorne hengt.

Oversettinga er ved Sigmund Skard.

                                  
Ola Grøvdal, mai 2000

Ingen kommentarer: