tirsdag 31. januar 2012

Vil de egentlig ha videregående skole i Numedal?

Vil det være videregående opplæring i Numedal etter 2015?

Steinar Berthelsen gikk knallhardt ut i avisa her om dagen og angreip den nye ordføreren i Rollag for ikke å ta initiativ for å beholde arbeidsplassene ved KA i bygda. Jeg savner også ordførerens intitiativ for å bevare arbeidsplasser i området, nemlig ved Numedal videregående skole. Men Dag Lislien har har tross alt nettopp begynt, så han kan få litt tid. Men paradokset er er at den godeste Steinar i alle sine år som ordfører ikke har tatt et eneste initiativ for å styrke og beholde Numedal videregående skole. Ikke siden Magne Pedersen sine dager har vi opplevd at noen fra det politiske miljøet i Rollag har gjort det minste for skolen vår.

Jeg innser at Idrettsskolen har første-pri i Rollag. Det er forståelig og prisverdig ut fra behovet for arbeidsplasser. Men Idrettsskolen er ikke noe opplæringstilbud for ungdommen i kommunen, og det de politiske partiene implisitt har sagt i mange år nå, er at det er et fett om elevene går på Norefjord eller i Kongsberg.

Jeg har heller ikke mye pent å si om kommunale initiativ fra Nore og Uvdal for å styrke og bevare skolen. Det eneste tiltaket den har truffet etter etableringa og bygginga av idrettshallen på 80-tallet, er innkjøpet og tilrettelegginga av Messa som hybelhus. Det vi ser, er heldigvis at alle hyblene nå er belagt, og at de betyr mye for å sikre at vi får noen elever utenfra som fyller opp utsatte programområder.

Sover de i timen?
Virkeligheta er at fra 2015 vil elevkulla som går ut fra ungdomsskolene i Nore og Uvdal og Rollag bare være på ca. 40 elever pr. år. Slik som det har vært nå, har omtrent 2/3 av kulla begynt hos oss. I det tredje året forsvinner halvparten av elevene til lærlingeplasser eller jobb. Fra 2015 er det derfor realistisk å anslå elevtallet ved skolen til rundt 70 elever viss ikke noe drastisk blir gjort for å tilrettelegge for et opplæringstilbud som trekker ungdommer fra heile Buskerud. Internt på skolen går denne diskusjonen nesten hver dag. Hva skal vi satse på? Hvordan kan vi bli den beste innafor satsingsområdene? Med 70 elever er det ikke grunnlag for å opprettholde skolen. 30 til 35 årsverk vil bygges ned og forsvinne. De fleste av oss skatter til og bor i Nore og Uvdal. Bortsett fra to bor de andre i Rollag.

Flyktningeundervisninga
I to år nå har Numedal videregående skole hatt ansvaret for introduksjonsprogrammet for voksne flyktninger. Vi trodde det lå en tanke bak om å styrke skolen, for sånn har det fungert i disse to åra. Vi bruker nå ca. 2,5 stilling til dette. Men i et møte på skolen i forrige uke, fikk rektor beskjed om at det er bestemt at denne undervisninga skal legges til Nore skole og gjennomføres i kommunal regi fra høsten 2012.  Og merk dere formuleringa: fikk beskjed om. Ingen diskusjoner, ingen forhandlinger. I tillegg har Rollag kommune praktisert ei sånn ordning at de har sendt sine enslige flyktninger til Kongsberg på opplæring, i stedet for hit. Vi har fått de som er familier, av hensyn til henting i barnehage o.l. Hva slags støtte er det til skolen? Hva slags pedagogiske tankegang ligger bak? Jeg kan ellers legge til at av de elevene som har gått opp til norskprøve 2 av denne første gruppa, har 100% bestått, noe som knapt har sidestykke i landet.

Konsekvenser
Dersom det "bestemte" blir gjennomført fra høsten 2012, vil Numedal videregående skole allerede måtte begynne å si opp lærere. I tillegg vil Nore skole få et kjempeproblem med ca. 15 stk. arbeidsinnvandrere som skal ha opplæring + 15-20 flyktninger. Ikke har de arbeidsplasser til lærerne, ikke har de tilstrekkelig med rom (min. 3 undervisningsrom), ikke har de arealer til å bruke i pausene anna enn at de må dele skolegården med barneskoleelvene. Hva slags miljø har de tenkt å skape?
Jeg er sikker på at fagsjefen har sett på ei løsning som ut fra hans synspunkt er glimrende: gjør Nore skole om til et voksenopplæringssenter, og flytt barneskoleelvene til Rødberg.

Er det sånn vi vil ha det? Jeg oppfordrer de politiske partia, FAU ved Nore skole og Bu i Nore velkommen på banen. Og ikke minst, Eli og Dag: kjenn deres besøkelsestid. Den er NÅ!

5 kommentarer:

Gro Irene Svendsen sa...

Hei, bra skrevet Ola. Et lite spørsmål til at opplæringen av arbeidsinnvandrere er flyttet til Nore skole. Er ikke dette noe som kommunen må legge ut som en anbudskonkurranse? Eller er beløpene for små?

Videre tenker jeg at i tillegg til det du etterlyser med kommunale initiativ, at man har mye å hente på Salg også i skolene. (for alt jeg vet så er dere kjempeflinke på dette allerede i dag, og da får du beklage spørsmålet mitt :-) )Jeg har tidligere erfaring som salgsleder i en fagskole, der vi satte Salg meget høyt på agendaen. Hva gjøres for å selge inn Numedal Videregående skole rundt i Buskeruds ungdomsskoler? Man kan jo legge vekt på andre faktorer enn det faglige... dersom man får studenter til å reise rundt, og friste med andre fordeler ved å ta den videregående utdannelsen nettopp i Numedal?

Ellers er det veldig trist om en så flott skole har slik nedgang i antall elever at man ser de utsiktene du nevner.

:-)Gro Irene Svendsen

Unknown sa...

Vi prøver å selge oss til ungdomsskolene, men med bare 50% til rådgiver er ressursene begrensa. Viss du går inn på nuvs-media som er fagsida til mediefaget, vil du finne en presentassjonsvideo som elevene har laga. De er vår største ressurs. Noe av det som mangler, er at vi trenger en profil på skolen. Kommunene må være aktivt med på å forme ut denne, og så må det politiske nivået hjelpe oss med å gjøre det mulig å bli best. Det krever en ekstra innsats av oss som er lærere. Vi må forplikte oss til å bruke oss sjøl ut over rammene av arbeidstid og prosenter, viss vi ønsker å beholde arbeidsplassen vår.

Gro Irene Svendsen sa...

OK :-) Høres ut som dere gjør mye riktig :-)
Stå på! Så håper jeg at dere får hjelp til riktig profil og å bli best!

Sigrid sa...

Jeg er helt enig i det du skriver, Ola! Og det spiller en rolle om ungdommene begynner her eller andre steder i fylket.

De første ti åra av min skolegang, gikk jeg på Rødberg. Hadde jeg flytta etter dette hadde jeg aldri, ALDRI en gang vurdert å flytte tilbake igjen. Det var et stort skille mellom barn og voksen, og lærerne oppførte seg som at vi ikke hadde forutsetninger for å forstå noen verdens ting. Skolemiljøet var heller ikke det beste.

På Numedal VGS derimot, ble vi tatt i mot som voksne mennesker og ble respekter og satt pris på på en helt annen måte. Det er ikke før disse årene at jeg virkelig har lagt merke til at dette stedet egentlig er et flott sted å bo. Med andre ord kan det tenkes at jeg på et eller annet tidspunkt flytter hjem igjen til gamle trakter, og slik jeg har skjønt det er jo noe kommunen ønsker nettopp at folk skal bosette seg? Ja, til å promotere Numedal VGS!

Unknown sa...

Og det er dette som er viktig å formidle. Skolen er til for elevene, for at de skal få den nødvendige ballasten for å utvikle seg som individer med personlighet og kompetanse. Dere er det viktigste korrektivet vi har ved sida av de nasjonale krava når vi skal forbedre oss.