fredag 11. mars 2011

Hevnen er søt, broremann


Så er hevnens time her: jeg er i gang med eksamensoppgave i IKT i læring og vurdering. Jeg som sjøl er sensor, er vant til å vurdere elevene mine og med suveren mine setter meg til doms over andre sine prestasjoner, skal nå lage et produkt ut i fra andre sine kriterier som de er suverene til å bedømme. Det finnes ingen ankedomstol. Det finnes ikke noe kjæremålsutvalg. Veiet og funnet for dum?

Kari Smith hadde noen interessante synspunkter på vurdering og evaluering på seminar på Kongsberg før vinterferien. For det første presiserte hun at evaluering er måling av systemet sine prestasjoner, mens formativ og summativ vurdering er retta mot individet sin læringsprosess fram mot det endelige læringsutbyttet. Hun var også sterkt kritisk til at eksamen skal ha avgjørende betydning for elevene sitt endelige resultat. Det morsomme var at ei av elvene mine, noen dager tidligere, hadde lufta akkurat de samme ideene om eksamen og vurdering på bloggen sin.

Trøst til sjøltrøst? Nå skal det sies at Universitetet i Stavanger har laga en intrikat eksamen for oss. Målet med eksamensforma er tydeligvis at den skal ta brodden av den tradisjonelle eksamenskritikken. Den består av flere praktiske deler, refleksjon i løpet av prosessen og en flere dagers heimeeksamen. Dermed kan jeg ikke dekke meg bak tidsfrist, kunstig eksamenssituasjon og måling av bare noen få læringsmål.

Jeg har bare et røykteppe igjen: vurderingskriteriene er ikke tydelig formulert. Altså veit ikke jeg som student, hva det er jeg blir målt etter. Puh, endelig fant jeg ei holdbar unnskyldning dersom det ikke går så bra til eksamen. Men så var det det da, at uansett må jeg gjøre eksamensoppgavene. Så ha meg unskyldt om det blir litt lenge mellom blogginnlegga. Jeg må bare ta noen eksamener, innimellom.

5 kommentarer:

Ksenia sa...

Tragisk og komisk. Bra du liker å skrive, så har æ nåkka å lese på innimellom. Men har dåkker begynt å jobbe med wiki? Opprettet?

Unknown sa...

Vi må jo skrive siden det inngår i eksamen. Og så lider jeg jo av kronisk skrivekløe. Wikien? Vi er i gang. Siden den er knytta til praksisopplæringa i helsearbeiderfag, har vi lukka den. Kan ellers oppstå problem med teieplikta. Jeg tenkte jeg skulle skrive ferdig bloggoppgaven i helga, så jeg kan konsentrere meg om neste eksamen.

Roger sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Roger sa...

Vi på Åssiden hadde et seminar av en halv dags varighet hvor "vurdering for læring" sto i sentrum. Noe jeg oppfattet som viktig tankegods fra foredragsholderen var: "Er vi sikre på at vi vektlegger de riktige tingene i vår vurdering og i våre vurderingskriterier?"
Oppfølgingsspørsmålet blir jo da (ihvertfall for meg): "Hva er riktig og viktig?"

Unknown sa...

Det var vel Kari Smith dere hadde besøk av? Hun var glimrende på Kongsberg før vinterferien. Hun fikk meg til å tenke noe nytt, men jeg beli også bestyrka i trua på at eksamen må bort som avgjørende vurderingsform i skolen.